Loading

קורס מוסרים משפטיים


הקורס להכשרת מוסרים משפטיים הוקם על ידי חברת מינופים דואר משפטי החברה המובילה בתחום המסירות המשפטיות בישראל. הקורס מרוכז אקדמית על ידי רן סער, שותף מנהל בחברת מינופים דואר משפטי, בעל תואר ראשון במנהל עסקים ובמשפטים ונושא רשיון בעל תפקיד מטעם רשות האכיפה והגביה. מטרת הקורס להכשיר מתעניינים בכניסה לתחום המסירות המשפטיות, להרחיב ידע ול"יישר קו" למוסרים משפטיים ותיקים ולכוון לעבר הסדרתו של התחום. הקורס מחולק להכשרה תיאורטית ב 9 יחידות כאשר לאחר כל שתיים או שלוש יחידות יערך מבחן מסכם אותו יש לעבור בציון של 92 ומעלה. השלמת מבחן בהצלחה מאפשרת מעבר ליחידה הבאה. לאחר שמשלימים את כל היחידות יערך מבחן מסכם אותו יש לעבור בציון של 92 לפחות על מנת לקבל את תעודת המעבר. לאחר קבלת תעודת המעבר ניתן להירשם להכשרה המעשית שתערך במשך כחצי יום בשטח בנוכחות מדריך מקצועי. בקורס ילמדו בין השאר הנושאים הבאים: חוקים רלוונטיים, סטטוסים שונים בביצוע מסירות, התנהלות המוסר בשטח, גורמי מפתח בתחום, טיפים להתנהלות מקצועית, תיעוד מסירות ועוד. הלמידה והמבחנים בקורס נערכים באופן עצמאי אונליין, בזמנו הפנוי של הנרשם.

נושאי הקורס והמבחנים מתעדכנים מעת לעת, בהתאם לשינויים בתחום ותיקוני חקיקה.
להלן נושאי הקורס העדכניים:

יחידה 1

תיאוריה

לקוחות פוטנציאליים וגורמי מפתח בתחום

יחידה 2

סוגי פעולות

מונחים בסיסיים נוספים

שאלות לחזרה יחידות 1 ו 2

יחידה 3

חקיקה ותקנות רלוונטיות

יחידה 4

סטטוסים במסירות

שאלות לחזרה יחידות 3 ו 4

יחידה 5

תיעוד ביצוע מסירות

יחידה 6

הגשות

יחידה 7

איתורים

שאלות לחזרה יחידות 5, 6 ו 7

יחידה 8

טיפים להתנהלות מקצועית נכונה

יחידה 9

מונחים חשובים נוספים בתחום

יחידה 10

מבחן מסכם