Loading

כמה מוסר משפטי מרוויח?


תחום המסירות המשפטיות מהווה מעין "קליקה" סגורה של אנשים שלרוב התגלגלו לתחום במקרה, בדרך כלל לאחר מפגש קרוב עם מערכת בתי המשפט או ההוצאה לפועל בישראל והבינו שמדובר בנישה ייחודית ומקצוע שניתן להתמקצע בו, להתפרנס בכבוד ולכלכל משפחה

מחשבון ההכנסות של מוסר משפטי