Loading

סוגיות מיוחדות בתחום האיתורים והמסירות המשפטיות


מה עושים כאשר לא ניתן לאתר נמען או חייב?

חלק מן הנמענים אינם ניתנים לאיתור מסיבות שונות, לעיתים מדובר בחייבים "מקצועיים" אשר עושים ככל יכולתם כדי להסתתר, לעיתים יש צורך בביצוע איתור מורכב הדורש משאבים רבים שאינם עומדים בקנה אחד עם מדיניות הלקוח וחלקם אינם ניתנים לאיתור מסיבות נוספות. במקרים אלה עומדות כמה אפשרויות בפני הלקוח, האחת, להשקיע משאבים רבים יותר על מנת למצות את כל אפשרויות החקירה ולאתר את הנמען "בכל מחיר", אפשרות נוספת, לבצע מסירה חלקית (הדבקה) על דלת כתובתו הרשומה במשרד הפנים של הנמען בצירוף שאילתת משרד הפנים מעודכנת.

אפשרות זו קיימת ותקפה מבחינה חוקית בהסתמך על חוק עדכון כתובת, התשס"ה 2005, אשר מחייב כל אדם לעדכן את כתובתו במשרד הפנים אולם מדובר בביצוע מסירה חלקית, כאמור. אפשרות נוספת היא להצהיר על החוב כאבוד בהסתמך על דוח המפרט שהחייב אינו ניתן לאיתור.

פתרון נוסף, חדש, הוא שימוש במערכת ServeVia המערכת לביצוע מסירות משפטיות ואיתור חשבונות רשת של חייבים, באמצעות שימוש במערכת ניתן לשלוח התראה לחייב או לשלוח מסר לנמען אשר אותר חשבון הרשת שלו, למרות שכתובתו הפיזית לא אותרה. איתור חשבון רשת ושליחת המסירה באמצעות המערכת תגדיל את הגביה ותאפשר יידוע ופניה לחייבים שלא אותרה כתובתם הפיזית ובכך ניתן "להחיות" תיקים אבודים ולמעה להפחית את הצורך בנקיטת כל אחת מן הדרכים שפורטו לעיל. לפרטים אודות מערכת ServeVia לחצו כאן

מה ההבדל בין מסירה מלאה למסירה חלקית?

מסירה משפטית ניתן לבצע באחד מכמה סטטוסים אפשריים: הנמען קיבל וחתם, בן משפחתו של הנמען המתגורר עמו ונראה מעל גיל 18 אשר קיבל וחתם, כנ"ל אך סרבו לחתום, הנמען סרב לקבל את המסירה, המסירה הודבקה במקום לאחר שלושה ביקורים בהם לא נמצא הנמען בבית. הסטטוסים המפורטים לעיל, למעט ביצוע מסירה משפטית בהדבקה, הינם ביצוע מסירה משפטית באופן מלא.

ביצוע מסירה משפטית באופן מלא מאפשר לזוכה או לשולח לפעול בכל האמצעים העומדים לידיו וזאת מפני שהמחוקק מניח שאם המסירה בוצעה באחד מהסטטוסים לעיל, אז הנמען קיבל לידיו את המסירה והוא מיודע/ מוזהר. האמצעים שבהם ניתן לנקוט כוללים: פקודות מאסר, הגבלות, עיקולים וכד'.

ביצוע מסירה משפטית בהדבקה יחשב לפיכך כביצוע מסירה באופן חלקי, לכן הזוכה או השולח יוגבלו בסוג ההליכים בהם יוכלו לנקוט במידה ומסירה תתבצע בהדבקה וזאת בשל הנחתו של המחוקק כי ישנו סיכוי שהנמען לא קיבל לידיו את המסירה.

פעולות אגרסיביות יותר של גביה, כגון פקודות מאסר לא יוכלו להתבצע לאחר ביצוע מסירה משפטית בהדבקה, אלא רק עיקולי בנקים וכד' באמצעות המערכות הממוחשבות. עם זאת, ביצוע של מסירה משפטית בהדבקה חוקי לחלוטין ועומד בכללים שנקבעו בסדר הדין האזרחי, רק עם ההגבלות שפורטו לעיל.

ביצוע מסירות משפטיות בתקופת חגים או חול המועד

מינופים דואר משפטי מבצעת מסירות משפטיות בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ ולפיכך נערכת מבעוד מועד לפעולה רגישה יותר בזמן חגים או חול המועד במגזרים השונים. המקובל הוא שבזמני חג או שבת לא ניתן לבצע מסירות משפטיות, לכן מסירות משפטיות מבוצעות על ידי צוות המוסרים המשפטיים במינופים עד לכשעתיים לפני כניסת החג. נוהל זה תקף לחגי המגזר היהודי וחגי המגזר הערבי כאחד. בערבי חג ובימי שישי פעילות ביצוע המסירות המשפטיות נעשית עד כאמור עד כשעתיים לפני כניסת החג וביום החג עצמו פעילות המסירות המשפטיות מושבתת. בימי חג שהינם ימי עבודה, כגון חול המועד או ימי צום הרמדאן פועלים המוסרים המשפטיים במשנה זהירות ורגישות על מנת שלא לשבש הכנות לחג ולמנוע מתחים מיותרים באוכלוסיית החייבים.

יש לכם סוגיה שלא מצאתם לה תשובה?

יש לכם בעיה בתחום המסירות המשפטיות? זקוקים לעצה מקצועית או טכנולוגית בתחום הדואר המשפטי? רוצים לדעת מה היתרונות לעומת החסרונות של ביצוע מסירה משפטית בהדבקה? רוצים לדעת עוד על מבצע הפחתת החובות של המרכז לגביית קנסות? רוצים לדעת עוד על תחום המסירות המשפטיות? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר כאן ולהיעזר במומחים של מינופים דואר משפטי. בדרך לדואר משפטי מקצועי, טכנולוגי ויעיל יותר.