Loading

טפסים שימושיים


אישור מסירה

אישור מסירה מהווה אסמכתא משפטית לביצוע מסירה לנמען או חייב. באישור המסירה מפרט המוסר את סטטוס הביצוע, כלומר, האם הנמען או החייב קיבל את המסירה וחתם על גבי אישור המסירה, האם קיבל את המסירה אך סרב לחתום, האם סרב לקבל את המסירה או האם המסירה הודבקה על דלתו לאחר שלושה ביקורים (אשר מועדיהם מפורטים על גבי אישור המסירה. מינופים דואר משפטי מספקת שבלונה של אישור מסירה כללי לנוחות לקוחותיה.
לחץ כאן להורדת אישור מסירה לדוגמא

תצהיר מוסר אזרחי

תצהיר מוסר הוא מסמך משפטי אשר מצורף לאישור המסירה ומהווה הוכחה לביצוע המסירה בהתאם לסטטוס הרשום באישור המסירה. התצהיר נועד לסכל התנגדויות של נמענים או חייבים בכל הנוגע לאי קבלת מסירה לידיהם. תצהיר המוסר שקול לעדות, אך אינו סותר את העובדה שלעיתים יתכן ויזומן המוסר להעיד פיזית ולא רק באמצעות תצהיר בבית המשפט בדבר נכונות ביצוע המסירה. תצהיר מוסר אזרחי יצורף לכל מסירה הקשורה לתיק תביעה אזרחי.
לחץ כאן להורדת תצהיר אזרחי לדוגמא

תצהיר מוסר הוצאה לפועל

תצהיר מוסר הוצאה לפועל הינו תצהיר המפרט את אופן הביצוע של מסירת הוצאה לפועל והינו חובה לשם המשך הליכים בתיק ההוצאה לפועל לשם גביית החוב מהחייב. תצהיר מוסר הוצאה לפועל ערוך בשבלונה מסוימת בהתאם לדרישת לשכות ההוצאה לפועל השונות. מינופים דואר משפטי מספקת ללקוחותיה שבלונה לדוגמה להורדה בהתאם לדרישות אלה.
התצהיר עודכן באוגוסט 2017, יש לצרף תצהיר זה לכל מסירה משפטית המתבצעת בתיק הוצאה לפועל, מסירת אזהרה או התראה.
לחץ כאן להורדת תצהיר הוצל"פ לדוגמא

ייפוי כח

ייפוי כח הוא מסמך משפטי המסמיך אדם כלשהו לבצע פעולות בשם אדם אחר. ייפוי כח דרוש לעיתים על מנת לבצע הגשות בבתי המשפט ובמוסדות השונים בשליחותו של עורך דין או אדם אחר. מילוי טופס ייפוי הכח ימנע עיכובים ואי אפשרות ביצוע ההגשה על ידי השליח ולכן יש להצמידו לכל בקשת הגשה בבית משפט או מוסד אחר. על מנת להזמין פעולת הגשה לביצוע בידי נציג דואר משפטי, על הלקוח לצרף ייפוי כח כאמור להזמנה.
לחץ כאן להורדת ייפוי כח לדוגמא