Loading

תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל – מינופים דואר משפטי מספקת את הפתרון המושלם לתיקון לחוק


תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל מהווה שינוי הסטטוס קוו הנהוג בתהליך הגבייה.

התיקון לחוק קובע כי ניתן להגיש תביעה בסכום עד לסכום של 75,000 ש"ח, במקום עד 50,000 כפי שהיה עד התיקון לחוק, וכי בהגשת תביעה בסכום קצוב יש לבצע את ההתראה במסירה אישית.

כלומר, לא ניתן להשתמש בשירותי דואר רשום או רגיל. מדובר בשינוי דרסטי של אופן הפעולה בתחום הגבייה אשר לו השלכות כלכליות כבדות משקל על הזוכים ועל משרדי עורכי הדין המייצגים. אם בעבר מכתבי ההתראה היו נשלחים באמצעות הדואר בעלות של מכתב רשום כיום דרישת החוק כי יתבצעו במסירה אישית, כלומר מסירה על פי תקנות סדר דין אזרחי. מדובר למעשה בעלות של ביצוע שתי מסירות (המסירה השניה תהיה כפי שהיה עד כה, מסירת הוצאה לפועל לאחר מסירת מכתב ההתראה) בתיק במידה והחייב לא שילם את חובו לאחר משלוח ההתראה. תיקון זה לחוק בשל משמעותו הכלכלית והעלויות הנוספות שמשית על תהליך הגביה יצר אי ודאות בתחום באשר לאופן הפעולה לאחר התיקון לחוק. אנו, במינופים דואר משפטי עוסקים בהערכת המצב באופן ממוקד וממליצים ללקוחותינו על האפשרויות המתאימות והטובות ביותר עבורם.

ניתן להיכנס לתיקון זה על ידי לחיצה כאן

להלן רשימת הצעות שמינופים דואר משפטי מעמידה לטובת לקוחותיה על מנת להתמודד עם תיקון החוק:

  • מינופים דואר משפטי פיתחה פתרון משולב להתמודדות עם תיקון 46, הפתרון מורכב משילוב כלים חדשניים להקדמת הגבייה מצד אחד (מערכת ServeVia) ובהוזלת עלויות מצד שני.
  • לקוחות מינופים המעבירים נפח פעולות חודשי של החל מ-500 מסירות משפטיות יקבלו הוזלת עלויות משמעותית באמצעות "ביטוח איתור" מצד אחד ובאמצעות הנחה של עד 30% בביצוע מסירה במגזר הכפרי.
  • לקוחות מינופים המעבירים נפח פעולות חודשי של החל מ-500 מסירות משפטיות יקבלו הוזלת עלויות משמעותית באמצעות "ביטוח איתור" מצד אחד ובאמצעות הנחה של עד 30% בביצוע מסירה במגזר הכפרי. המדובר בתיקים שבוצעה בהם פעולת מסירה משפטית ראשונית (של מכתב ההתראה) ולאחר שהוחזרו מבוצעים ללקוח, חזרו בשנית לביצוע מסירת הוצל"פ.
  • במידה והתיקים יחזרו עד 30 ימים מיום החזרתם ללקוח והמדובר באותו חייב ובאותו תיק, יזכה הלקוח לביטוח איתור, כלומר גם יהיה צורך בביצוע איתור נוסף, חייב שינה את כתובתו וכד', הלקוח לא יחוייב על ביצוע איתור נוסף, אלא בעלות המסירה בלבד.
  • במידה ומדובר במסירה משפטית במגזר הכפרי, יזכה הלקוח להנחה של עד 30% בביצוע מסירת ההוצל"פ, במידה ולתיק בוצעה מסירת התראה על ידנו, כל עוד התיק יוחזר לביצוע שני בפרק זמן של עד 75 יום מיום ביצוע מסירת ההתראה המבוצעת ללקוח.
  • כלומר, לקוחות מינופים המעבירים סך כולל של 500 מסירות ויותר בחודש יזכו להנחה משמעותית בביצוע הפעולות "הכפולות".
  • בנוסף, מערכת ServeVia שהושקה ללקוחות מינופים בלבד, תסייע בהקדמת הגביה ובסגירת תיקים נוספים.
  • אנו מעריכים כי בעקבות הוזלת העלויות מצד אחד ושימוש במערכת SERVEVIA מצד שני, יחסכו באופן משמעותי עלויות תיקון 46 לחוק ההוצאה לפועל שעד כה חלו באופן מוחלט על הזוכים.

לפרטים נוספים אודות מערכת ServeVia ניתן ללחוץ כאן

לקבלת פרטים נוספים, ניתן ליצור עמנו קשר כאן