Loading

הנחות, מבצעים וחבילות


20 שאילתות ממשרד הפנים

800 ש"ח
 • 20 שאילתות ממשרד הפנים במחיר של 40 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 15 ש"ח לכל שאילתא
 • המחיר אינו כולל מע"מ

50 מסירות

2800 ש"ח
 • 50 הגשות ומסירות משפטיות ב-56 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 19 ש"ח לכל מסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ

50 מסירות ו-50 איתורים

4500 ש"ח
 • 50 הגשות ומסירות משפטיות ב-50 ש"ח כל אחת
 • 50 איתורים במחיר של 40 לכל איתור
 • הזמינו עכשיו וחסכו 40 ש"ח לכל איתור ומסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ

10 שאילתות ממשרד הפנים

450 ש"ח
 • 10 שאילתות ממשרד הפנים במחיר של 45 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 10 ש"ח לכל שאילתא
 • המחיר אינו כולל מע"מ

20 מסירות

1200 ש"ח
 • 20 הגשות ומסירות משפטיות ב-60 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 15 ש"ח לכל מסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ

20 מסירות ו-20 איתורים

1920 ש"ח
 • 20 הגשות ומסירות משפטיות ב-56 ש"ח כל אחת
 • 20 איתורים במחיר של 40 לכל איתור
 • הזמינו עכשיו וחסכו 34 ש"ח לכל איתור ומסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ

5 שאילתות ממשרד הפנים

250 ש"ח
 • 5 שאילתות ממשרד הפנים במחיר של 50 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 5 ש"ח לכל שאילתא
 • המחיר אינו כולל מע"מ

10 מסירות

650 ש"ח
 • 10 הגשות ומסירות משפטיות ב-65 ש"ח כל אחת
 • הזמינו עכשיו וחסכו 10 ש"ח לכל מסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ

10 מסירות ו-10 איתורים

1150 ש"ח
 • 10 הגשות ומסירות משפטיות ב-65 ש"ח כל אחת
 • 10 איתורים במחיר של 50 לכל איתור
 • הזמינו עכשיו וחסכו 15 ש"ח לכל איתור ומסירה
 • המחיר אינו כולל מע"מ
ברכישת החבילה חשבונך יזוכה ביתרת קרדיט שתעמוד לרשותך בכל עת לביצוע הזמנות בהתאם לסכום החבילה.
ניתן לנצל את יתרת הקרדיט להזמנת מגוון שירותי האתר או לחילופין מספר המסירות המוקצה בחבילה, לשיקולך.
המחירים אינם כוללים מע"מ.